Obsah projektu

Projekt je zaměřen na problematiku sociálního podnikání jako specifické oblasti vysokoškolského vzdělávání. Obsahem projektu je vytváření provázaných a inovovaných studijních programů sociálního podnikání v rámci dvou vysokých škol v kraji s důrazem na modulární výstavbu studijních programů, s důrazem na identifikované a přenositelné sociální kompetence absolventů. Projekt jde cestou zvyšování kompetencí v oblasti výuky spojením sociální odpovědnosti, etiky a podnikavosti u akademických pracovníků vysokých škol, dále vytvoření a pilotáže příslušných výukových modulů v návaznosti na akreditované obory zapojených vysokých škol. Projekt podporuje prostřednictvím sociálního partnerství spolupráci škol se sociálními podniky a rozšíření prostupnosti terciárního vzdělávání, tj. aby odpovídaly požadavkům sociální a podnikatelské ekonomiky. Projekt buduje prostřednictvím center sociálního podnikání i institucionální rámec dalšího rozvoje výuky sociálního podnikání.

 

Aktuality  • O projektu
  • Aktivity
  • Vzdělávací moduly
  • Materiály ke stažení
  • Interní web
  • Diagnostika

  • Aktuality
  • Mapa stránek
  • Diskuze